Collaget tomrum 2018: Att skapa en synlig bild av den sociala skulpturens osynliga konstruktion.

Med följande mail som sedan också gick ut i en engelsk översättning började jag mitt arbete med ett collage över den sociala skulptur jag just då gick in i, när jag i mitten av juli 2018 kom till ”tomma rum” artist recidens i Västervik:

Hej alla tommarumdeltagare 2018.

Jag ska göra ett konstverk som sammanställer alla deltagare med namn och bild. Har du lust att dela med dig av en portättbild, namn samt länkar till mer info om ditt arbete så som hemsida, blogg, facebook, instagram etc. Svara då på detta mail med bifogad porträttbild och info.

Denna sammanställning skulle dels ha funktionen som ett visuellt konstverk där tomma rum visar upp årets samlade trupp för Västervik när detta verk visas på Varmbadhuset. Det skulle även hjälpa deltagarna att lättare känna gemenskap, hjälpa deltagare att fortare lära sig namnet på nya deltagare samt ha en viktig framtida funktion som del av dokumentation av projektet. Det skulle också ha en framtida sammanhållande effekt på grupp om. Säg att jag haft en jätteintressant diskussion med en person jag inte minns namnet på och jag i vinter kommer på en projektide som bygger på diskussionen och jag vill föreslå ett sammarbete.

Jag blir superglad för alla som vill delta. Rent visuellt har jag inte kommit så långt i processen men jag tänker på Beatles sgt peppers allbum-cover som åkt igenom en gammal analog svartvit kopiator.

När jag efter två veckor i Västervik satt på bussen hem skrev jag följande text efter att ha fått väldigt många svar och bilder som jag tejpat ihop:

Ett projekt jag har jobbat med under tomma rum 2018 är detta collage. I projektet som ska ses som ett experiment att i en existerande social struktur genom anknytning, kontakt och personliga möten skapa en karta över det social nätverket. Att på individnivå och frivillig basis bygga upp en karta över det sociala nätverket har huvudsakligen två funktioner. Den första är att visualisera och skapa nätverk med gammal teknik, något som skall läsas i skenet av en dator eller smartphone uppkopplad mot Facebook. En alternativ väg att skapa något från ingenting i en tid då ett företag har monopol på att sammanföra människor och upprätthålla de sociala nätverken. En svaghet som företagets monopolposition har medfört är att falsk information kan implementeras i en del nätverket, i en bubbla där den kan få konsekvenser att utgången i ett demokratiskt val kan påverkas. Det diskuterades, minns. Tyvärr ej var , hur mycket det skulle kosta att ”köpa” det svenska valet på samma vis som ”pizzagate” hade på det senaste valet i USA. Jag har för mig att det var på en föreläsning på SVT. Iallafall. Det är en aspekt av att registrera och kartlägga människor och undersöka alternativa sätt eller skaffa sig (mig) en ”erfarenhet” av att skapa och sammanhålla sociala nätverk.

Den andra aspekten av det sociala nätverksskapandet är att för mig själv som konstnär att hitta nya sätt att arbeta med sociala skulpturer, relationella konstverk och ”social practice” inom redan existerande sociala strukturer. Min erfarenhet av dessa områden och min uppfattningav dessa och av skillnaden mellan dessa tre begrepp skall jag försöka beskriva. Till att börja med kommer begreppen från olika tidsperioder. Sociala skulpturer är ett begrepp från 1970-talet myntat avJoseph Beuys för att beskriva hur organiserad sammanföring av människor till grupper hade potential att påverka samhället. Tjugo år senare 1996-1998 hittade Nicolas Bourriaud på begreppet relationell estetik hör att 1996 beskriva utställningen traffic och 1998 utvecklades konceptet ytterligare i boken ”relationell estetik”. Min uppfattning om de konstverk som här berörs där Riktigt Tiriavanias att servera galleri besökarna mat kanske är det mest kända är att det är i högre grad än det tidigare och senare begrepp en är interaktiv performance i ett konstrum. Och nu under vårt nuvarande desenium kom begreppet ”social practice” som jag inte har hittat någon bra svensk översättning på. Men jag tolkar detta nya begrepp som en slags relationell estetik utanför konstrummet, i samarbete med organisationer, eller i skapandet av nya organisationer för socialt arbete. Både där ordet socialt ses som social i avseendet socialt umgänge (social fobi), men också i avseendet socialt förändringsarbete, socio-ekonomiskt utsatta grupper, socialarbetare. Denna nya praktik som ”social practice” utgör görs till stor del med icke traditionella konstnärliga verktyg av konstnärer i en ickekonstnärlig kontext. För att förstå hur någon kan kalla denna typ av projekt för konst måste vi förstå att den bygger på den institutionella konstteorin, som i en cirkelargumenttion beskriver konst som något som konstvärlden anser vara konst, och konstvärlden består av att konstnärer, institutioner, konstskolor gallerier, konsthallar och museum. Och att dessa har olika mycket makt att avgöra vad som är god konst utifrån en inre hierarki.
Det som håller kvar de sociala projekten i konstvärlden är till stor del text och teori. Den berättelse som precis som denna text dels förklara att projektet är konst, att det har viktiga insikter att ge konstvärlden om händelser som skapats i världen utanför konstvärlden. Texten backas gärna upp med mycket hänvisningar till konsthistorien och konstteori.

Denna text kan tex beskriva olika nivåer av fri organisering, utgöra en karta för personer med socialfobi som utvecklas genom ett bollande mot filosofiska och socialantropologiska teoretiska bollplank, där olika aspekter av projektet utvecklas som en tankebyggnad, en berättelse och en avhandling. Projektet existerar alltså parallellt på flera nivåer samtidigt, deltagare i projektet kan delta på en eller flera nivåer. Vanligtvis deltar ickekonstnärliga deltagare inte i det teoretiska konstruktionsarbetet. Det är dock möjligt för flera konstnärer att tillsammans arbeta i ett sådant här projekt eftersom detta sätt att arbeta inte förutsätter att konstnären är ett sk. ”geni” istället är konstnärerna socialantropologiska, filosofiska fria kulturprojektsamordnare som presenterar sitt arbete inom konstvärlden.

Annonser
%d bloggare gillar detta: